Tisztelt Látogató

             A weboldal igyekszik használható információval ellátni az érdeklődőket a Kárpátalján lévő ÁRPÁD-VONAL bunkereiről. A bunkerekről két könyv írásában vettem részt. A könyvek „Az Árpád-vonal az Ukrán- Kárpátokban” és, a „Magyar katonai erődítések a Keleti Kárpátokban" címmel lettek kiadva. Az anyagi lehetőségek korlátai miatt a könyvek terjedelme, példányszáma, a színes képek aránya, terjesztési módja biztatott arra, hogy az interneten bővebben legyenek hozzáférhetőek a leírások, vázlatok és fényképek. Az oldal tartalmazza a második könyvben az általam leírt részek tartalmát a galériában, a völgyzárakban  több száz fotó is található. A videók az erődítési elemek eltűnését,a hirtelen zivatar után egy kispatak /Bruszturanka/ tombolását valamint egy kíváncsi bárány érdeklődésélt mutatja be. A dia bemutató /.ppsx/ pedig a Kárpátalját elfoglaló csapatmozdulatokat ábrázolja, /nincs időrendi sorrendbe szerkesztve/.Az erődrendszerről tovább bővültek az ismeretek az elmúlt években. Az információk és a csatolt anyagok már nem voltak áttekinthetőek, ezért a völgyzárak leírásaiban kerültek összefoglalásra az új ismeretek. A galériába felkerültek az eddig nem dokumentált bunkerek. A vázlatok pontosítva lettek/nem méretarányosak/a régiek sárga, az ujjak piros, kék színnel lettek ábrázolva. A szövegváltozások, dőlt betűsek. A 2012-2014-es években a túrák alaposan felforgatták az eddigi ismereteket, elképzeléseket, fogalmakat. A szakirodalmakban leírtak hiányosak, sőt hibásak, tévesek, és félrevezetőek lehetnek. Részletesebb leírás a völgyzáraknál találhatók. Elindult a bunkerek tatarozása, túrizmust segítő táblák feliratok, például LINEA-ARPADA, kerültek kihelyezésre /Malomrét, Felsőgereben, Alsókalocsa/ezek száma évről évre nő. Az alsókalocsai völgyzár van a legjobban renoválva. A Csehszlovák-kiserődök nem részei az ÁRPÁD-VONALNAK,de figyelembe lett véve a kialakításánál.Leírás és(TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS menűpont),képek is szerepelnek az ÁRPÁD-VONAL Ciróka völgyzára  galériában. Kárpátaljáról és a katonasírokról laktanyákról is leírás és képek kerültek a weboldalra a Szent-László-állás, Kárpátalja, egyebek menüpontban és a galériában. Orosznyelvre történő fordítása rövidített tartalommal, (szaklektorálás nélkül) jelenleg folyamatban van.

Újhírek2014: Túrák A KELETI-KÁRPÁTOKBAN,HÁGÓK,BUNKEREK KATONASÍROK A HADAKÚTJÁN   (hirek.doc)

Rusz Ferenc 2015.03.10.

Elérhetőség: T: +36 302724272       Levélcím: r.fero@borsodweb.hu